Σύνδεση Επιχείρησης ή Επιτηδευματία

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Για επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες, χρησιμοποιείστε τους κωδικούς Taxisnet του νομικού προσώπου – επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

Σύνδεση με κωδικούς ibo

Αφορά Διαχειριστές εργαστηρίων και χρήστες της εφαρμογής μητρώων.